Statistics

    Map

Twitter

Cost Analysis of Multimodal Freight Transportation: A Case of Iskenderun
( Vol-5,Issue-5,May 2018 )
Author(s):

Omer Faruk Cansiz, Kevser Unsalan

Keywords:

Geographic Information System (GIS), Logistic, Multimodal Transport, Route Planning, Unimodal Transport.

Abstract:

In this study from Iskenderun to the other Turkey's 80 cities to unimodal and multimodal freight transportation scenarios are being developed. Filter material which is widely used in İskenderun is chosen for the freight. Highway, maritime and railway transport types are used in route scenarios. The costs of the route scenarios are calculated. Cost calculations are based on 5, 10 and 14 freight tonnage. For the value of the 5 ton freight is 40 000 TL, for the value of the 10 ton freight is 145 000 TL and for the value of the 14 ton freight is 250 000 TL. After the cost analysis is done, the most appropriate route for each province is selected and entered into the geographic information system (GIS). Thus, for freight from Iskenderun, the cheapest mode of transportation can be chosen. It is seen that railway and multimodal transport is widespread in general when the cheapest routes are examined. Thus, along with the shift of freight transport to rail and multimodal transport, traffic density on the highway can be reduced.

ijaers doi crossref DOI:

10.22161/ijaers.5.5.41

Paper Statistics:
  • Total View : 233
  • Downloads : 39
  • Page No: 315-319
Cite this Article:
MLA
Omer Faruk Cansiz et al ."Cost Analysis of Multimodal Freight Transportation: A Case of Iskenderun". International Journal of Advanced Engineering Research and Science(ISSN : 2349-6495(P) | 2456-1908(O)),vol 5, no. 5, 2018, pp.315-319 AI Publications, doi:10.22161/ijaers.5.5.41
APA
Omer Faruk Cansiz, Kevser Unsalan(2018).Cost Analysis of Multimodal Freight Transportation: A Case of Iskenderun. International Journal of Advanced Engineering Research and Science(ISSN : 2349-6495(P) | 2456-1908(O)),5(5), 315-319. http://dx.doi.org/10.22161/ijaers.5.5.41
Chicago
Omer Faruk Cansiz, Kevser Unsalan. 2018,"Cost Analysis of Multimodal Freight Transportation: A Case of Iskenderun". International Journal of Advanced Engineering Research and Science(ISSN : 2349-6495(P) | 2456-1908(O)).5(5):315-319. Doi: 10.22161/ijaers.5.5.41
Harvard
Omer Faruk Cansiz, Kevser Unsalan. 2018,Cost Analysis of Multimodal Freight Transportation: A Case of Iskenderun, International Journal of Advanced Engineering Research and Science(ISSN : 2349-6495(P) | 2456-1908(O)).5(5), pp:315-319
IEEE
Omer Faruk Cansiz, Kevser Unsalan."Cost Analysis of Multimodal Freight Transportation: A Case of Iskenderun", International Journal of Advanced Engineering Research and Science(ISSN : 2349-6495(P) | 2456-1908(O)),vol.5,no. 5, pp.315-319,2018.
Bibtex
@article {omerfarukcansiz2018cost,
title={Cost Analysis of Multimodal Freight Transportation: A Case of Iskenderun},
author={Omer Faruk Cansiz, Kevser Unsalan},
journal={International Journal of Advanced Engineering Research and Science},
volume={5},
year= {2018},
}
Share:
References:

[1] Deveci, D., A., Çavuşoğlu, D. (2013). İntermodal Demiryolu Taşımacılığı: Türkiye için Fırsatlar ve Tehditler. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 5(1), 93-120.
[2] Crainic, T., Kim, K. (2007). Intermodal Transportation. Handbooks in Operations Research and Management Science, 14, 467-537.
[3] Atar, F. (2013). Kısa Mesafe Deniz Taşımacılığının Avantajları ve Kombine Taşımacılıktaki Önemi, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
[4] Cansiz, O. F., Unsalan, K., Calısıcı, M., Gocmen, S. (2018). Şehirlerarası Güzergâh Performans İndeksinin Çok Türlü Taşımacılık Baz Alınarak Analiz Edilmesi: Analiz Parametrelerinin Oluşturulması ve AUS Entegrasyonu. 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi, 213-214
[5] Resat, H. G., Turkay, M. (2015). Design and Operation of Intermodal Transportation Network in the Marmara Region of Turkey. Transportation Research Part E, 83, 16-33.
[6] Islam, D.M.Z., Dinwoodie J., Roe M. (2006). Promoting Development Through Multimodal Freight Transport in Bangladesh. Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal, 26, 571-591.
[7] Deveci, D. A. (2010). Türkiye’de Çoklu Taşımacılığın Geliştirilmesine Yönelik Stratejik Bir Model Önerisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 2(1), 2010.
[8] Fulser, B. (2015). Kombine Taşımacılık ve Türkiye Uygulamaları, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
[9] Atar, F., Aydoğdu, Y. V., Duru, O., Şenol, Y. E. (2013). Kısa Mesafe Deniz Taşımacılığının Avantajları ve Kombine Taşımacılıktaki Önemi Üzerine Bir Çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 5(1), 75-91.
[10] Fremont, A., Franc, P. (2010). Hinterland Transportation in Europe: Combined Transport Versus Road Transport. Journal of Transport Geography, 18(4), 548–556.
[11] Arnold, P., Peeters, D., Thomas, I. (2004). Modelling a Rail/Road Intermodal Transportation System. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 40(3), 255–270.
[12] Saatcioğlu, C., Saygılı, M. S. (2013). İntermodal Taşımacılıkta Denizyolu- Demiryolu Entegrasyonunun Ekonomik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi. Journal of ETA Maritime Science, 1(2), 19-26.
[13] Cansiz, O. F., Unsalan, K., Çalısıcı, M., Gocmen, S. (2018). Çok Türlü Taşımacılık Güzergâhlarının Gezgin Satıcı Problemleri Baz Alınarak Tasarlanması: Güzergâhların Optimizasyonu ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Entegrasyonu. 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi, Balıkesir, 58-59.
[14] Cansiz, O. F., Cubuk, M. K., Calisici, M. (2009). An Energy Analysis of Road Transportation in Turkey, Proceedings of The 3rd International Conference on Energy and Development - Environment – Biomedicine, 91-95.
[15] Cansiz, O. F., Polat, M. I. (2018). Analysis of Public Transport System, Hatay Example: Detection of Existing System. International Journal of Advanced Engineering Research and Science, 5, 95-102.
[16] Cansiz, O .F., Arslan, T., Cubuk, M.K., Calısıcı, M. (2008]. Türkiye Demiryollarında Enerji Tüketim Analizi, 2. International Railway Symposium & Trade Exhibition,Istanbul, 287-306.
[17] Cansiz, O. F., Arslan, T., Cubuk, M.K., Calısıcı, M. (2008). Yük Taşımacılığında Demiryollarından Uzaklaşan Türkiye'nin Enerji Kaybının İncelenmesi, 2. International Railway Symposium & Trade Exhibition, Istanbul, 241-254.
[18] İstasyonlar Arası Mesafe ve Taşıma Ücreti Raporu. URL: https://portal1.tcddtasimacilik.gov.tr/tcdd(bD10ciZjPTIwMCZkPW1pbg==)/zy02/yuk_tasima_fiyatlari, Son Erişim Tarihi: 10.02.2018.
[19] TCDD (2018). TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi.
[20] Balcı, İ., Çoban, H. O., Eker, M. (2000). Coğrafi Bilgi Sistemi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1, 115-132.
[21] Başkent, E.Z. (1996). Türkiye Ormancılığı İçin Nasıl Bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kurulmalıdır? Ön Çalışma ve Kavramsal Yaklaşım. Yayımlanmamış Doçentlik Tezi. KTÜ Orman Fakültesi.